OBCHODNÉ PODMIENKY PIZZA ZOTTI


1.

Objednávka

 

Objednávku je možné zadať telefonicky, e-mailom, alebo online. Pokiaľ nie je objednávka vyrobená, je možné ju zrušiť telefonický na tel. číslach 4277077, alebo osobne ju stornovať priamo na prevádzke Pizza Zotti , Fr. Partizánov, Martin.

 

2.

Platba

Platbu je možné zrealizovať:

a/ Osobne na prevádzke počas otváracích hodín prevádzky (zverejnených na www.zotti.sk), prípadne pri prevzatí tovaru pri dovoze, a to hotovosťou, gastro lístkami, platobnou kartou.

b/ Pre platbu na faktúru je potrebné vopred požiadať písomnou formou a túto žiadosť zaslať na email info@zotti.sk. Po schválení bude zákazník zaradený medzi zákazníkov platiacich na faktúru. Splatnosť faktúry je 14 dní, prípadne dohodou.

 

3.

Dodacie a platobné podmienky v

prípade dodania rozvozom Pizza Zotti.

 

Cena za dovoz závisí od adresy doručenia. Cenu dovozu je možné zistiť na stránke www.zotti.sk/doprava.

 

4.

Povinnosti predávajúceho

 

a/ Dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene. Adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania – cca 1 hodina až 1 hodina a 30 min. Vo výnimočných prípadoch sa doba čakania na objednávku zvyšuje na 2 hodiny. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný a bude mu ponúknutý podobný produkt. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný na dohodnutie ďalšieho postupu.

b/ Vystaviť a priložiť daňový doklad – pokladničný blok, prípadne faktúru na požiadanie písomnou formou na adresu spoločnosti, prípadne mailom na info@zotti.sk, alebo osobne na prevádzke počas otváracej doby.

 

5.

Povinnosti kupujúceho

 

Prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar.

 

6.

Reklamácie

 

Reklamácie sú vybavované osobne na prevádzke počas otváracej doby, alebo telefonicky denne v čase od 10:00 do 22:00 na tel. č. 4277077

 

7.

Záruka

 

Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru.

Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní rozvozom nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácie je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

 

8.

Spôsob vrátenia tovaru

 

Osobne, prostredníctvom rozvozu Pizza Zotti.


Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie: pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 10 dní dobropisom na účet platiteľa